BG EN

КОНТАКТИ

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Машинно-технологичен факултет
Катедра ТММРМ

Ръководител лабораторията
Доц. д-р инж. Александър Иванов:
akivanov@uni-ruse.bg
тел: 082 888714
моб: 0887 947700

Проф. д.т.н инж. Велико Иванов:
vivanov@uni-ruse.bg
тел: 082 888714
моб: 0887 325690

Гл. ас. д-р инж. Николай Станков:
nstankov@uni-ruse.bg
тел: 082 888714

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ