BG EN

Лабораторията предоставя възможност на фирмите да се възползват
от услугата - ТРИМЕРНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (3D СКАНИРАНЕ, 3D Laser Scanning)

      

      Лабораторията притежава и триизмерен лазерен скенер (3D скенер) позволяващ сканиране с висока точност както на пълната гама от цветове, така и на формата, и размерите на сканирания обект.
      Могат да бъдат сканирани както обекти с груба повърхност и висока грапавост, така и обекти с висока гладкост и отражателни повърхнини, без от това да се влияят точността на снеманите размери и формата на сканираните повърхнини.
      Предоставя се възможност да се сканират обекти с различни размери, като практически не съществува горна граница на размера на обекта.
      Точността на сканираните размери е от порядъка на 0,1mm.

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТРеален обект


Тримерен сканиран модел, в цвят и текстура