BG EN

РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

 

1.Разработената нова конструкция гвоздеи реализира свързвания на елементи от дървесина с повишени изисквания срещу завъртане и висока здравината на свързването. Тези гвоздеи, нямащи аналог в световната практика, са наричани сполучливо "най-силните гвоздеи". Разработени са оригинална технология и оборудване за производството им.
2.Устройство за брикетиране и по-специално за пресоване на раздробени растителни материали – дървесни частици, нарязани слънчогледови и царевични стебла, слама, органични отпадъци от производството на растителни масла и оформянето им на брикети с правилна паралелепипедна форма и размери на напречното им сечение, зависещи от работния ход на устройството. Устройството намира приложение при оползотворяването на отпадъчни растителни материали в бита.

3.Технология за непрекъснато валцоване на квадратно винтови телове.
Разработената нова оригинална и ефективна технология осигурява непрекъснато валцоване на квадратно-винтови и квадратно-винови назъбени телове за производство на гвоздей с профилно тяло по цялата дължина. Линиите, изградени от специализирани машини, се окомплектоват с устройства за валцоване на профилните телове, като това показано на фигурата.

4.Радиална резбовалцоваща глава.
С разработената конструкция глава се валцоват резби с триъгълен профил с диаметри до 24 мм, стъпки до 2 мм и дължини до 30 мм. Процесът валцоване се реализира на универсални стругове, прътови автомати или машини с ЦПУ.

5.Режещо-деформиращи плашки.
Комбинираните режещо - деформиращи резбонарезни плашки са предназначени за нарязване на точни метрични или цолови резби в интервала 6–100 mm, върху детайли от черни или цветни метали и сплави.
Формираната от режещата част на плашките резба се заглажда и уякчава повърхностно от непосредствено следващата я деформираща част, в резултат от което се получават резби с висока точност на профила, стъпката, праволинейност на оста и с малка грапавост.

6.Ролкова клетка за непрекъснато валцоване на телове с квадратно сечение.
Предназначена е за валцоване на телове с квадратно сечение с безкрайна дължина и размери на квадрата - в диапазона от 0,5 до 6 мм с точност 0,02 мм. Настройката на необходимия размер се осъществява чрез винтова двоица.
7.Комбиниран инструмент за формообразуване на резбови отвори.
Новата конструкция инструменти за формообразуване на резбови отвори е комбинация от три различни инструмента – свредло, гребеновидна фреза и зенкер. Тези инструменти значително повишават производителността на обработването и повишават ефективността при използване им на машини с ЦПУ.
8.Комбиниран инструмент със сменяеми твърдосплавни режещи пластини за фрезоване на вътрешни резби.
Нова конструкция комбиниран инструмент е  със сменяеми твърдосплавни режещи пластини и се прилага за фрезоване на вътрешни резби и формиране на входяща фаска на отворите. Тези инструменти значително да се повишават производителността на машините с ЦПУ.
9.Резбонарезни глави за  нарязване на вътрешни резби.
С инструментите се реализират високо ефективни технологии за нарязване на вътрешни резби с диаметри  в диапазона 50-120 мм. Инструментите са регулируеми и затварящи се..
10.Резбонарезни глави с тангенциални гребени за нарязване на  външни резби.
С инструментите се реализират високо ефективни технологии за нарязване на външни резби с диаметри  в диапазона 10-80 мм. Инструментите са регулируеми и отварящи се.