BG EN

РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

 

1.Разработената нова конструкция гвоздеи реализира свързвания на елементи от дървесина с повишени изисквания срещу завъртане и висока здравината на свързването. Тези гвоздеи, нямащи аналог в световната практика, са наричани сполучливо "най-силните гвоздеи". Разработени са оригинална технология и оборудване за производството им.
2.Устройство за брикетиране и по-специално за пресоване на раздробени растителни материали – дървесни частици, нарязани слънчогледови и царевични стебла, слама, органични отпадъци от производството на растителни масла и оформянето им на брикети с правилна паралелепипедна форма и размери на напречното им сечение, зависещи от работния ход на устройството. Устройството намира приложение при оползотворяването на отпадъчни растителни материали в бита.

3.Технология за непрекъснато валцоване на квадратно винтови телове.
Разработената нова оригинална и ефективна технология осигурява непрекъснато валцоване на квадратно-винтови и квадратно-винови назъбени телове за производство на гвоздей с профилно тяло по цялата дължина. Линиите, изградени от специализирани машини, се окомплектоват с устройства за валцоване на профилните телове, като това показано на фигурата.

4.Радиална резбовалцоваща глава.
С разработената конструкция глава се валцоват резби с триъгълен профил с диаметри до 24 мм, стъпки до 2 мм и дължини до 30 мм. Процесът валцоване се реализира на универсални стругове, прътови автомати или машини с ЦПУ.

5.Режещо-деформиращи плашки.
Комбинираните режещо - деформиращи резбонарезни плашки са предназначени за нарязване на точни метрични или цолови резби в интервала 6–100 mm, върху детайли от черни или цветни метали и сплави.
Формираната от режещата част на плашките резба се заглажда и уякчава повърхностно от непосредствено следващата я деформираща част, в резултат от което се получават резби с висока точност на профила, стъпката, праволинейност на оста и с малка грапавост.

6.Ролкова клетка за непрекъснато валцоване на телове с квадратно сечение.
Предназначена е за валцоване на телове с квадратно сечение с безкрайна дължина и размери на квадрата - в диапазона от 0,5 до 6 мм с точност 0,02 мм. Настройката на необходимия размер се осъществява чрез винтова двоица.
7.Комбиниран инструмент за формообразуване на резбови отвори.
Новата конструкция инструменти за формообразуване на резбови отвори е комбинация от три различни инструмента – свредло, гребеновидна фреза и зенкер. Тези инструменти значително повишават производителността на обработването и повишават ефективността при използване им на машини с ЦПУ.
8.Комбиниран инструмент със сменяеми твърдосплавни режещи пластини за фрезоване на вътрешни резби.
Нова конструкция комбиниран инструмент е  със сменяеми твърдосплавни режещи пластини и се прилага за фрезоване на вътрешни резби и формиране на входяща фаска на отворите. Тези инструменти значително да се повишават производителността на машините с ЦПУ.
9.Резбонарезни глави за  нарязване на вътрешни резби.
С инструментите се реализират високо ефективни технологии за нарязване на вътрешни резби с диаметри  в диапазона 50-120 мм. Инструментите са регулируеми и затварящи се..
10.Резбонарезни глави с тангенциални гребени за нарязване на  външни резби.
С инструментите се реализират високо ефективни технологии за нарязване на външни резби с диаметри  в диапазона 10-80 мм. Инструментите са регулируеми и отварящи се.
ПУБЛИКАЦИИ:
1. Rolling of rotational surfaces with tangential feeding of parts
2. On determining the centroid diameters of rolled rotational shaped surfaces
3. Determining the shifting speed of processed part between the rolls of rotational – shaped surface rolling
4. On determining the force features of the process of rotational - shaped surface rolling
5. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of blanks. Kinematics and output. Part 1
6. Rolling of rotationally shaped surfaces with tangential feeding of the blanks. Force characteristics. Part 2
7. Defining the technical parameters of rolls for nails rolling with square screw shaped profiles
8. Output and force features of rotational - shaped surface nails rolling
9. Shaping the face mill for warm production using CAD systems
10. Resource technologies and rapid prototyping - a bridge between education, science and industry
11. Determining the profile of round face turning tools, using CAD systems
12. Determining the profile of round and helical face turning tools, using CAD systems
13. 3D deformation analysis of process hydraulic blow
14. Determining the profile of tangential feeding face turning tools
15. Research of the stress-strain state of combined tools for machining of threaded holes
16. Shaping the thread milling cutting part of thread milling cutters
17. Axis backing-off of cylindrical thread dies
18. Shaping of end milling cutters for helical surface milling
19. Shaping the cutting part of thread turning profile tools