BG EN

Лабораторията предоставя възможност на фирмите да се възползват
от услугата - БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ (3D принтиране, Rapid Prototyping, 3D Printing)

      Лабораторията притежава бързо прототипираща машина (3Д ПРИНТЕР), работеща с техническа пластмаса ABS, изработваща здрави, устойчиви и напълно функционални 3D прототипи с висока точност (до 0,25mm).

      Лабораторията предлага не само изработване на прототипи, но и цялостно разработване на необходимите 3D модели (CAD модели).

      Предимства от използването на бързото прототипиране (3D прототипиране, 3D принтиране):
      - Бърза реализация на идейния проект като готово изделие;
      - Кратки срокове за разработване - по-малки разходи;
      - По-добро оползотворяване на скъпоплатените дизайнерски услуги;
      - По-добро представяне на дизайнерските цели;
      - По-ранно утвърждаване на дизайнерската концепция;
      - Изработване на сложни повърхнинни модели;
      - Съвместна работа на инженерните и дизайнерските екипи;
      - Тестване на експлоатационните характеристики и корекция на грешките още на етап дизайнерско проектиране;
      - Проверка функционалността на разработваните изделия преди да е разработена инструменталната екипировка.

      Бързото прототипиране (3D прототипиране, 3D принтиране) намира широка приложимост във всички сфери на икономика - в машиностроенето, в автомобилостроенето, в авиацията, при изпитания на нови видове изделия, при производството на детски играчки, в биохимията, в медицината, в топографията, в архитектурата, в бижутерията и т.н.

МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ